Leverandører

Betingelser og fakturering

Viktig for leverandør

Frøiland Bygg Skade samarbeider med mange ulike leverandører og setter krav til følgende:

  • Leverandøren skal gjøre seg kjent med våre SLA på oppdrag de gjennomfører for oss. Dette avklares med prosjektleder som rekvirerer deg
  • Leverandøren skal gjøre seg kjent med våre etiske retningslinjer
  • Leverandøren skal være godkjent i startbank: www.startbank.no
  • Leverandøren skal ha eller være i gang med en miljøsertifisering som er kjent i det norske marked. Vi er selv miljøfyrtårn. www.miljofyrtarn.no
  • Leverandøren skal være kjent med våre fakturabetingelser.
  • Leverandører som vi ønsker et tett samarbeide skal signere vår standard leverandøravtale.
Fakturering

Frøiland Bygg Skade AS
EHF Faktura ønskes på organisasjonsnummer: 916 326 211
PDF Faktura sendes faktura@fbs.no

Krav til faktura
Alle fakturaer skal merkes med prosjektnummer og bestillers navn.
Fakturaen skal inneholde alle varelinjer med pris.

Alle fakturaer har 30 dagers forfall.

Merk deg følgende
Fakturering skal skje umiddelbart etter avsluttet prosjekt eller på oppfordring fra kontaktperson hos kunden. Fakturaen skal være kunden i hende senest 5 dager etter avsluttet oppdrag for leverandøren eller ved oppfordring fra kunde. Faktura etter denne fristen vil bli en diskusjon mellom leverandør og kunde, og kan medføre en rabattert faktura. Fakturaer som kommer 30 dager etter avsluttet prosjekt vil ikke bli betalt. Leverandøren skal være innforstått med dette.