Skadesaker

Øvrige skader

Vi i Frøiland Bygg Skade jobber med alle typer skader fra spesialrenhold til dekontaminering av bygg. Å utføre slike oppdrag krever spesialutstyr og ikke minst spesialkompetanse. Vi har klare rutiner for å imøtekomme krav fra oppdragsgiver på alle typer skader, og tar gjerne en gjennomgang med oppdragsgivere for å se om våre rutiner er tilpasset deres forventninger og krav.

Uansett hva du har av utfordringer må du gjerne ta kontakt. Vi er spesialister på alle typer skader, og kan bistå med at prosessen går så smertefritt og fort som mulig. Vi redder dagen.

Her er bare noen av våre områder:

Brannskade
Vannskade
Miljøskade
Skadesanering
Spesialrengjøring
Innbohåndtering
Kloakkskader
Asbest
Hærverk
Innbrudd
Naturskader
Skadedyr
Sopp, mugg og råte
Inneklima
Taksering | verdisettelse
Dekontaminering av bygg
Teknisk renovering
Båt og bilskader som krever spesialrengjøring
Næringsskader
Masseskader
Luktskader
Sotskader